Hanapin ang inyong mga Hinalal na Kinatawan

Ilagay ang inyong adres sa mga lugar na inilaan sa ibaba:

Numero
ng Kalye
Nangungunang
Direksiyon
Kalye
Uri ng
Kalye
Kinatatapusang
Direksiyon
Zip
Code

Para mahanap ang inyong mga hinalal na Kinatawan, kailangan ninyong ilagay ang adres ng inyong tinitirahan. Para makalipat sa susunod na lugar, pindutin ang tipang Tab. Ang mga impormasyon gaya ng Nangungunang Direksiyon, Uri ng Kalye at Kinatatapusang Direksiyon ay kinakailangang mailagay gamit ang arow. Kung nakatira ka sa kalyeng may numero, halimbawa, Sixth Sreet, ilagay ang kalye bilang "6TH" sa kalye. Kapag kumpleto na ang adres, pindutin ang Isabmitna buton.

Kung ikaw ay magkamali:

  • Muling ipasok ang tamang impormasyon o
  • Pindutin ang Reset na buton para ulitin ang lahat ng lugar na nalagyan ng impormasyon